FAQ - algemene informatie

Algemene Informatie

FAQ

Frequently Asked Questions  • Een eerste afspraak

 

Uw eerste bezoek (intake) start met een kennismakingsgesprek en het bespreken van de door u ingevulde gezondheidsvragenlijst. Tevens vindt tijdens deze eerste afspraak een mondonderzoek met een meting plaats, waarbij uw PPS-score wordt bepaald. Deze Periodieke Parodontale Screening zal gedurende uw gehele behandeltraject jaarlijks worden bijgehouden.


PPS-score:

  • 1    geen pockets aanwezig
  • 2    aanwezigheid van matig verdiepte pockets tot en met 5 mm
  • 3    aanwezigheid van sterk verdiepte pockets van meer dan 6 mm


Vervolgens bespreek ik met u de resultaten van het onderzoek en de behandelmogelijkheden waarbij ook een kostenbegroting aan de orde komt. Deze eerste afspraak duurt ongeveer 45 minuten. Er vindt tijdens deze intake geen behandeling plaats.

Aan een intake zijn kosten verbonden.  • Gezondheidsvragenlijst


Het is voor mij van groot belang om (via de door u ingevulde gezondheidsvragenlijst) kennis te nemen van uw eventuele ziekten, afwijkingen en medicijngebruik. Die kunnen namelijk veel invloed hebben op het ontstaan, het verloop en de ernst van aandoeningen in de mond en op de behandeling daarvan. Ook kan ik op basis van de lijst zien welke maatregelen ik eventueel in het belang van uw gezondheid moeten treffen bij het onderzoek en de behandeling.


Ik verzoek u de persoonlijke gegevens-/gezondheidsvragenlijst in alle rust in te vullen bij uw eerste bezoek.  • Vergoedingen


Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden vaak 75 % van de kosten van

preventieve en parodontale behandelingen als u aanvullend bent verzekerd. Ook kan, afhankelijk van uw pakket, een maximale vergoeding per jaar gelden.

De overige ziektekostenverzekeraars hanteren uiteenlopende vergoedingen die sterk afhankelijk zijn van de gekozen maatschappij en verzekeringsvorm.


Ik adviseer u om bij twijfel vooraf bij uw ziektekostenverzekeraar te informeren naar de vergoeding die voor u geldt.  • Afspraak maken


De druk op de gezondheidszorg, waaronder de parodontologie, is sterk toegenomen waardoor vaak lange wachttijden ontstaan. Ik benut alle mogelijkheden om de wachttijden tot een minimum te beperken. Afspraken worden zo efficiënt mogelijk gepland.

Toch is er momenteel sprake van een patiëntenstop.

Daarom is het absoluut noodzakelijk om, in uw belang en dat van andere patiënten, de beschikbare behandeltijd zo goed mogelijk te benutten.


Zorgvuldig plannen en nakomen van afspraken is daarbij essentieel; ik doe daarvoor mijn uiterste best en reken ook op uw medewerking.


Afspraken worden vaak maanden vooruit gemaakt. Als u een afspraak afzegt, kan daardoor pas een nieuwe afspraak over enkele maanden worden gegeven. Dat is niet in het belang van uw behandeling. Bovendien vormt de afgezegde afspraak vaak een onderdeel van een serie zorgvuldig geplande afspraken. Het maken van een nieuwe serie is een tijdrovende procedure voor mij.

Als u uw afspraak kort tevoren afzegt, kan de gereserveerde tijd meestal niet meer worden opgevuld. Onder de huidige werkdruk is dat zeer ongewenst.


Verzet uw afspraak daarom slechts in uiterste noodzaak !

Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd of niet zijn nagekomen, worden geheel in rekening gebracht.  • Betaling


Na uw behandeling wordt de nota verzorgd door Infomedics; www.infomedics.nl.


! Indien u een koortslip heeft op het moment van uw afspraak, gelieve deze

dan te verzetten. U kunt dan niet behandeld worden !